Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU, bildades redan 1917. I april 2015 hade förbundet över 10 000 medlemmar. SSU delar ideologi med Socialdemokraterna och i deras principprogram står det att deras mål är att människan ska nå frigörelse. Det ska finnas frihet, jämlikhet och solidaritet i samhället för alla medborgare. Feminism, socialism och antirasism är SSU:s ledord. SSU är uppdelat i 26 olika distrikt. En gång om året hålls en distriktskongress där ny styrelse och ordförande väljs. Det största SSU-distriktet är Stockholms Läns distrikt. Ordförande som valdes 2015 är Philip Botström och han sitter fortfarande kvar.

SSU vill byta betygsystem

SSU vill byta ut betygssystemet för att de tycker att det nuvarande systemet är orättvist. De säger att enstaka sämre prestationer kan skada slutbetyget i en kurs oavsett vad dina andra resultat säger. SSU tycker att betygssystemet är ologiskt och krångligt. Ett orättvist betygssystem kommer att öka på den redan ökade stressnivån hos elever. Depression och ångest har ökat farligt mycket hos unga. Man måste må bra för att kunna prestera i skolan. SSU vill ha ämnesbetyg infört i skolan i stället för kursbetyg. Detta skulle visa den sammanlagda kunskapen eleven har om ett ämne i stället för att dela upp det i mindre delar och som elev, stressa över varje kursbetyg.

SSU vill stoppa vinstjakten i skolan

SSU har en decemberkampanj där de uttrycker hur viktigt det är att stoppa vinstjakten från svenska skolor. De säger att Sverige är det enda landet som tillåter oreglerade vinstuttag från skolor som vi finansierar med skattepengar. Samtidigt har vi en skola där kunskapsresultaten är låga och konstant blir lägre. SSU:s ordförande Philip Botström säger att skattepengarna ska gå till lärartjänster och elevhälsan, inte till vinstuttag. 8 av 10 svenskar tycker att vi ska begränsa vinstuttag i skolor och SSU planerar att gå ut i skolor för att samla in namnunderskrifter. Tanken är att mobilisera så många elever som möjligt för att stoppa vinstuttagen.