Politiska partier förknippas kanske framförallt med sina partisymboler och med sina partiledare. Men inför varje valår börjar partinamnen också att synas tillsammans med (vad partierna hoppas är) en slagkraftig slogan som ska sammanfatta deras politik och locka väljare. Ibland är dessa slogans allmänna, som de ofta är inför riksdagsval, och ibland riktar de in sig på en specifik fråga som är aktuell. Här nedan beskrivs några av socialdemokraternas mest kända slogans.Stefan_Löfven_26_jan_2012_1

En slogan från partiets tidiga år som tydligt representerar partiets ursprung och politik är ”Rättvisa åt arbetarne och småfolket”. Denna slogan användes av partiet vid de svenska valen 1907, och även sloganen under valet 1911 gick i samma tongångar: ”Arbetarna tåga ut i valkampen”. Senare partisloganer har mer fokuserat på det många förknippar socialdemokraterna med idag, nämligen välfärd. Ett exempel på det är 1936 års slogan ”Arbete och trygghet åt alla”, liksom sloganen till valkampanjen år 1970: ”Endast en fast politisk vilja kan fördela det växande välståndet rättvist”. Under Göran Perssons år vid makten uppstod även en slogan som användes av partiledaren personligen, ”det gröna folkhemmet”, som en miljömedveten anspelning på det begrepp som myntades av Per Albin Hansson 1928.

År 2006 lanserades sloganen ”Alla ska med” inför valet, och även socialdemokraternas nuvarande slogan, ”Ett bättre Sverige. För alla”, anspelar på välfärd och inkludering i och med ordet ”alla”. PR-konsulter har både hyllat och kritiserat den nuvarande sloganen. De menar till exempel att den är effektfull, eftersom alla kan projicera det de själva vill ska bli bättre i Sverige på sloganen, även om det inte ingår i socialdemokraternas politik. Kritiker menar att det är ett mycket okontroversiellt påstående, och kommenterar den bland annat med ”Vem vill inte ha ett bättre Sverige?”. Enligt socialdemokraterna själva innebär tillägget ”För alla” att alla i deras Sverige måste bidra på sitt sätt och anstränga sig, samtidigt som samhället ska se till att de kan få jobb eller studera om de vill det.

Om du själv håller på att driva en politisk kampanj av något slag, är ett effektivt sätt att rekrytera anhängare, samtidigt som man sprider sitt budskap, att dela ut gratis produkter med kampanjens slogan eller logotyp på. Du kan enkelt beställa pennor, kläder, godis och annat med tryck på Medtryck.com.