För att skapa trygga och bra pensioner behövs fler jobb
Vi blir allt äldre vilket visar på ett bra välfärdssamhälle. När vi pensioneras har vi möjlighet att få plocka ut den pension som vi har jobbat ihop under åren. Ju mer pengar som kommer in i pensionssystemet desto bättre blir pensionerna. Det är därför extra viktigt att bekämpa arbetslösheten och få fram så många arbeten som möjligt så att fler kommer ha en ljuvlig pension att se fram emot.

 

Ju äldre vi blir desto högre krav ställer det på äldreomsorgen, sjukvården och vårt gemensamma pensionssystem. För att klara detta måste sysselsättningen öka liksom antalet arbetstimmar. Detta betyder inte att de som redan arbetar ska arbeta fler timmar, det betyder att fler ska få arbeten så att antalet totalt arbetade timmar i Sverige ökar. Arbetslösheten måste minskas för att vi ska kunna fortsätta ha ett fungerande välfärdssamhälle. När det gäller pensionssystemet har Socialdemokraterna valt ut ett antal fokusområden inför valåret 2014.

 

Socialdemokraternas krav när det gäller pensioner inför årets val:

  • Se till att säkra ett bra pensionssystem genom att minska arbetslösheten. Målet är att Sverige 2020 ska ha ökat antalet personer som arbetar samt öka antalet arbetade timmar. Långsiktiga målet är att ha den lägsta arbetslösheten i EU.
  • Avskaffa pensionsskatten och ta bort skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer fr.o.m. januari 2015.
  • Se till att arbetsmiljö och arbetsvillkor förbättras så att fler klarar av att arbeta fram till pensionsåldern.
  • Skapa mer jämställdhet i arbetslivet så att kvinnors pensioner höjs.

 

Pensionstrygghet som man själv kan styra
Sverige har idag en väldigt bra trygghet för sina pensionärer och det menar socialdemokraterna att de vill behålla. Vi i Sverige har en allmänpension och en garantipension för de som behöver utnyttja den. Det finns avtals- och tjänstepension som arbetsgivaren avsätter. De flesta har därtill någon form av eget pensionssparande. Socialdemokraterna beskriver att de arbetar aktivt för en stark arbetsmarknad och låg arbetslöshet för att bevara ett stabilt pensionssystem.  För att påverka din ekonomi ytterligare finns det bra rådgivare att fråga på pensionsmyndigheten, banker samt ekonomiska rådgivare som Solidar pension. Alla har rätt till en ljus framtid oavsett ålder, och pengar bör aldrig vara ett orosmoment på ålderns höst.

200258139-001