Per Albin Hansson föddes 1885 i vad som senare skulle bli en del av Malmö. Han växte upp i en familj där fadern var murare och modern var piga, och kom således från arbetarklassen. När han senare i livet tillträdde posten som partiledare för Socialdemokraterna, var detta en stor skillnad mellan honom och hans företrädare Hjalmar Branting, som kom från en högborgerlig familj.

Hanssons politiska engagemang började då han som sjuttonåring gick med i Socialistiska Ungdomsförbundet. Våren året därefter bildades en ny politisk förening, nämligen det Socialdemokratiska Ungdomsförbundet, och Hansson gick då över till detta förbund. Hansson gjorde karriär inom förbundet, bland annat genom en anställning som chefredaktör för tidningen Social-Demokraten och som ledamot och ordförande för ungdomsförbundets centralstyrelse. I valet 1917 valdes Hansson till riksdagsman, och skulle med sina handlingar i riksdagen (eller kanske framförallt hans ovilja att samarbeta med den liberala statsministern Nils Edén) orsaka en regeringskris. Hansson krävde bland annat att republik skulle införas som statsskick, och socialdemokraterna propsade på åtta timmars arbetsdag. Efter att under en period ha varit Sveriges försvarsminister, och under den perioden ha rustat ner försvaret för att frigöra resurser till de sociala reformer man ville genomföra, var Hansson andrahandsvalet till att bli partiledare vid Hjalmar Brantings död 1925. Trots att förstahandsvalet, Fredrik Thorsson, var allvarligt sjuk, blev dock inte Hansson vald till partiledare. Istället valdes Rickard Sandler, och Branting blev vald till partiordförande först 1928.Per Albin Hansson 2

Hansson skulle utstå flera prövningar under sin tid som partiordförande och senare som statsminister. Hans första val som partiordförande blev katastrofalt, som en följd av en mer marxistisk inriktning hos partiets politik som inte gick hem hos väljarna. Hansson skulle i nästa valrörelse mynta begreppet ”folkhemmet”, och efter valet 1932 inleddes det socialdemokratiska regeringsinnehavet som skulle pågå i 44 år. Hanssons prövningar var dock inte över i och med det, eftersom han under andra världskriget fick leda en samlingsregering för att förhindra att Sverige blev ett av de många länder som drabbades av kriget.

Det finns flera böcker skrivna om Per Albin Hansson själv och om hans roll i arbetsrörelsen och socialdemokratin. Om du vill läsa mer om honom är det en bra idé att skapa en prenumeration på Storytel.se. Då får du tillgång till tusentals e-böcker, och kan läsa så mycket du vill om den före detta statsministern.