Olof Palme var Sveriges statsminister under två perioder, mellan 1969 och 1976 och mellan 1976 och 1982, då han blev mördad på Sveavägen i Stockholm. Internationellt är dock Olof Palme ihågkommen för mycket mer än så.

Han utbildade sig till jurist vid Stockholms högskola efter att bland annat ha läst till en Bachelor of Arts i USA. Hans första större åtagande inom politiken var som riksdagsledamot, men fler uppdrag skulle snart följa: konsultativt statsråd, kommunikationsminister, ecklesiastikminister och utbildningsminister, innan han till slut utsågs till statsminister 1969.

Som statsminister väckte han känslor, både av upprördhet och ibland till och med hat, och av beundran. Han gjorde sig känd som motståndare till USA:s aktioner i kriget i Vietnam, framförallt bombningarna i Hanoi, som han uttalade stark kritik mot i det så kallade jultalet 1976. Hans vistelse i USA, som student, var enligt Palme själv en av anledningarna till att han blev socialdemokrat, efter att han sett samhällsklyftorna där.

Under oppositionsåren, mellan 1976 och 1982, agerade Palme medlare på uppdrag av FN i konflikten mellan Iran och Irak. Han är känd internationellt som en motståndare till krig och våld, men har också stått för mer kontroversiella åsikter, som att stödja många revolutionsrörelser i tredje världen. Han var till exempel den första västerländska ledaren som besökte Kuba efter deras revolution, och hyllade revolutionärerna i Kuba och Kambodja i ett tal i Santiago. Han uttryckte stark kritik mot regimer som Francoregimen i Spanien, Pinochetregimen i Chile och Husákregimen i Tjeckoslovakien.Olof Palme 2

Han var även känd för sin retoriska förmåga, och har hyllats av sin dåvarande politiska motståndare Carl Bildt som ”vår mest lysande retoriker”. Hans handlingar, åsikter och retorik gjorde honom till en stark ledare. Hans starka, ofta kontroversiella åsikter som gick stick i stäv med världens supermakter gjorde honom till en både älskad och hatad person. Olof Palme mördades den 28 februari 1986, och utredningen kring hans mord blev aldrig uppklarad. Det var en utredning som involverade hela Sverige. En av dem som bidrog var deckarförfattaren Stieg Larsson, som 1987 lämnade in uppgifter han tagit fram genom att följa ett spår till Sydafrikas säkerhetstjänst.

Även om vi kanske aldrig får veta av vem och varför Olof Palme mördades, lever minnet av honom och hans politik kvar. Vid utdelningen av Olof Palme-priset år 2006, 20 år efter Palmes död, sade Göran Persson att Palmes politik skulle kunna tillämpas idag, och att många av de frågor han drev fortfarande är aktuella.