Göran Persson har en lång historia inom den svenska politiken. Han var Sveriges skolminister mellan 1989 och 1991, han var finansminister mellan 1994 och 1996, han var riksdagsledamot under två olika perioder, först mellan 1979 och 1984 och sedan mellan 1991 och 2007, han var socialdemokaternas partiledare mellan 1996 och 2007, och under den perioden var han även Sveriges statsminister mellan 1996 och 2006.

Även innan dess var Persson dock involverad i politiken, men han började sin politiska karriär på regional nivå. Han föddes 1949 i Vingåker. Efter att ha genomfört sin värnplikt studerade han sociologi vid Högskolan i Örebro, studier som han dock aldrig slutförde. Istället blev han ombudsman inom SSU och även studiesekreterare i ABF. Redan nu kunde man ana att hans första ministerpost skulle vara skolminister, då han engagerade sig i skolstyrelsen i Katrineholms kommun mellan 1977 och 1979. Efter detta blev han invald i riksdagen, samtidigt som han fortsatte att klättra inom den regionala politiken; 1985 blev han utnämnd till kommunalråd. Fyra år senare, 1989, skulle hans karriär inom den nationella politiken ta fart i och med att han utsågs till skolminister.

En av de första åtgärderna som Persson vidtog som statsminister var ett omfattande besparingsprogram i form av höjda skatter och minskade utgifter från staten, i syfte att sanktionera statsskulden. Om det verkligen var budgetsaneringen som räddade Sveriges ekonomi har i efterhand ifrågasatts av Lars Jonung. Inom utrikespolitiken arbetade han framförallt för ett starkare samarbete med EU.Göran Persson 2

Persson avgick som partiledare efter att Alliansen vann valet 2006, och Fredrik Reinfeldt därmed tog över rollen som statsminister. Persson fortsätter dock att vara engagerad i Sveriges politik än idag. I februari 2014 trädde han fram för att uttrycka en oro över Sveriges basindustri, och menade att landets ekonomiska framtid hänger på hur dess råvaror utnyttjas. Han fortsätter också att driva en fråga som han vurmade för redan under sin tid som statsminister, nämligen att Sverige ska gå med i EMU och anta euron som valuta. På en annan punkt har han dock ändrat sig. Han var tidigare motståndare till EU-skatter, men anser nu att EU behöver en egen budget som inte är beroende av att alla länder kommer överens genom förhandlingar.

För övrigt håller sig Persson relativt undanskymd från rampljuset. Han är anlitad som kommunikationskonsult på konsultbolaget JKL och bor med sin fru Anitra Steen i Hyllinge socken, på gården Övre Torp.